40% nedgang i dødsfall av diabetes på Cuba

Årlig  dør i overkant av tre millioner mennesker verden over som følge av høyt blodsukker og diabetes, og økningen er eksplosiv.  Studier fra WHO har vist en dobling  av sykdommen siden 1980 og det anslås det nå er ca 350 millioner mennesker som lever med diabetes. Det diskuteres fortsatt hva årsaken til den enorme økningen er, og der kan Cuba gi oss noen svar.

En ny analyse publisert i British Medical Journal denne uken så på vekttap-økning i den Cubanske befolkning  perioden 1980-2010 i relasjon til diabetes.

Cuba er et land det er spennede å følge på mange måter da de har måtte gjøre mange ting anneledes på grunn av den omfattende handelsblokaden fra USA. På helsefronten har vi blant annet sett de har stoppet epidemier av leptospiroser ved bruk av homeopati.

Cubakrisen i 1962 medførte de måtte se seg om etter andre handelspartnere noe som forsterket samarbeidet med Sovietunionen. Men etter Sovietunionens oppløsning i 1991 ble Cuba rammet av økonomisk krise. 87% av deres inntekter forsvant over natten, samtidig som USA sin blokade ble kraftig forsterket.

Det førte til matmangel, og det daglige kaloriinntaket per innbygger gikk ned fra 3000 til 2000. Samtidig ble det liten tilgang på drivstoff så motoriserte kjøretøyer stoppet opp. Staten sørget for at alle hadde et minimum av mat, mens de importerte 1.5 millioner sykler fra Kina som erstatning for manglende transport.

Som et resultat av dette mistet befolkningen i gjennomsnitt 5 kilo hver i løpet av 4 år, og personer som var fysisk aktive økte fra 30 til 80%.

Det medførte en stor endring i folks helse. Diabetes  hadde en kraftig nedgang, og i løpet av få år var det 40% mindre dødsfall fra sykdommen. Er man fortsatt i tvil om sammenhengen mellom kaloriinntak, fysisk aktivitet og diabetes så har historien fra Cuba mer å tilby.

Forholdene på Cuba forbedret seg, kaloriinntaket økte, og fysisk aktivitet gikk ned. Parallelt med dette økte diabetes og dødsfall fra sykdommen.

Mange vil vel tenke, » gamle nyheter dette her, vi vet alle om sammenhengen mellom diett, fysisk aktivitet og diabetes». Men det kan virke som farmasøytisk industri,myndigheter og andre som jobber med løsninger på problemet, ikke har fått med seg opplysningen om hvor viktig forebygging her er. En annen ny studie fra denne måned forteller nettopp det.

Den viser at kun 10% av alle studier på diabetes omhandler forebygging, og hele 66% ser på behandling med legemidler. Dr Jennifer Green ved Duke University Medical Centre i North Carolina som ledet studien, forteller at diabetes studier i hovedsak har små nummer av pasienter, ekskluderer barn og gamle, fokuserer på behandling med legemidler og er tidsmessig veldig korte.

Det finnes nå en stor mengde forskning som viser hvordan man kan bli kvitt diabetes på forskjellige måter. Ofte gjennom kostholdsendringer, men det ser for tiden ut til at penger til forskning kun rettes mot behandling og det gjennom farmasøytiske medikamenter med uante bivirkninger.

Kilder:

British Medical Journal Population-wide weight loss and regain in relation to diabetes burden and cardiovascular mortality in Cuba 1980-2010: repeated cross sectional surveys and ecological comparison of secular trends

EurekAlert Diabetes trials worldwide are not addressing key issues in affected populations

TheHealtyHomeEconomist Homeopathy Halts Cuban Epidemic Better Than Vaccines

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *