Stor nedgang i dødelighet når leger streiker

En av de yrkesgrupper det virker mest skremmende for oss når de streiker er kanskje leger. Vi lever i et samfunn som har bestemt det er kun den allopatiske legestanden som har lov til å behandle stort sett alle våre sykdommer, så en streik på den fronten ville være katastrofalt.

Eller ville det? Hva skjer egentlig når leger streiker, øker dødsfallene hos deres pasienter?

I år 2000 var det legestreik i Israel, og det tok ikke lang tid før begravelsbyråene oppdaget en  merkverdig trend.

«Antallet begravelser vi har utført har sunket drastisk «
-Hananya Shahor, direktør for Jerusalems Kehilat Yerushalayim begravelseforening.

Beravelsesbyråene opplevde altså at det var mindre dødsfall når legene gikk til streik.

Tilfeldighet?

Legene i Israel fortatte streiken og dødeligheten falt, ja faktisk så mye som 50%. Men så tok streiken slutt, og dødsfall steg med en gang til tidligere nivåer. Dette kan man se som et enkeltilfelle som mulig kunne forklares på forskjellige måter, men det er ikke enestående. Det samme hadde skjedd i Israel før, for ca 20 år siden.

Det er definitivt en sammenheng mellom legenes sanksjoner og færre dødsfall. Vi så det samme i 1983 [Når The Israel Medical Association brukte sanksjoner for fire og en halv måned] «.
Meir Adler, sjef for Shamgar begravelsbyrå.

Los Angeles 1976, leger går til streik i en måned, dødsfall synker med 18%, og slik fortsetter dette fenomenet andre steder.

Den største gjennomgang av litteraturen på området ble utført av forskere ved Georgetown Universitet i USA, og McMaster Universitetet in Canada. 5 streiker hos den allopatiske legestanden ble undersøkt, og resultatene ble publisert i journalen  Social Science and Medicine,

«Legene stoppet deres arbeide i de ulike streiker analysert, fra mellom ni dager og 17 uker. Alikevel så viser alle de forskjellige studier at befolkningsdødelighet forblir enten den samme, eller til og med avtar, under medisinske streiker. Ikke en eneste studie fant økt dødelighet i ukene av streik, i forhold til andre tider

I alle disse streikene var akutt avdeling for operasjoner i drift, så det snakkes her om operasjoner som ikke er livsnødvendige der og da.

Dette er et paradoks for allopatien. Saken er ikke sort-hvitt, men fakta er at når leger streiker så faller dødeligheten hos deres pasienter.  Jo lengre streiken varer – jo mer faller dødeligheten, og når de går tilbake til jobb, øker den.

Doctors’ strikes and mortality: A review

Solveig Argeseanu Cunningham, Kristina Mitchell, K.M. Venkat Narayan and Salim Yusuf

Doctors’ strike in Israel may be good for health

Judy Siegel-Itzkovich

Huffington Post, When Doctors Go On Strike Patients Stop Dying

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *