53% økning av ADHD diagnoser i USA de siste ti år.

Nye tall fra USA viser en markant økning i diagnosen ADHD. En av fem gutter i videregående skole,  og 11% av skolebarn generelt får nå denne diagnosen. Det er en økning på hele 53% de siste ti år. Av disse er ca to av tre på legemidler som Ritalin eller Adderall, som begge er forbundet med avhengighet, depresjon eller psykoser.

Dette er samme mønster som man ser i Norge, hvor antall barn som blir medisinert for ADHD har hatt en tredobling de siste 8 år, og vi medisinerer og dobbelt så mange barn som Sverige og Danmark for denne diagnosen

Det ser ut til at denne trenden vil fortsette, da the American Psychiatric Association har bestemt seg for å myke opp kriteriene som ligger til grunn for å få diagnosen og legemidlene for ADHD.

“Those are astronomical numbers. I’m floored,” said Dr. William Graf, a pediatric neurologist in New Haven and a professor at the Yale School of Medicine. He added, “Mild symptoms are being diagnosed so readily, which goes well beyond the disorder and beyond the zone of ambiguity to pure enhancement of children who are otherwise healthy.”

Les mer om de nye tallene fra USA i The New York Times.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *