Folkehelseinstituttet retter sine opplysninger om meslinger etter vår artikkel

Som Kilden påpekte i vår artikkel tidligere denne uke, opererte Folkehelseinstituttet med helt feilaktige tall på meslingdød hos barn verden over. Deres opprinnelige tall på 350 000 barn per år har nå blitt korrigert til samme tall som Kilden brukte.

En av våre lesere gjorde Folkehelseinstituttet oppmerksom på dette ved å vise til vår artikkel «Meslinger – Frykt og feilinformasjon fra Folkehelseinstituttet», og  feilen har  i dag blitt korrigert. Takk til Dag Fallet med bloggen Garden of Seredipity for hans bidrag. Det gjenstår å se om FHI vil vektlegge ernæringsaspekter slik Ragnhild Madsen med bloggen Ny injeksjon etterspør:

ragnhild og dag fhi

 oppdatert: 26.04.2013, 08:23
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6464&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent
_6263=6464:0:25,7072&List_6212=6218:0:25,7088:1:0:0:::0:0&Content_
6464=6430:69487::1:6182:5:::0:0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *